Lapsi- ja nuorisotyön toimintaryhmä v. 2019 - 2022

Laaksonen Heidi

Lounasvaara Petra, puheenjohtaja

Mäkipuro Juho

Ojamo Maarit

Kunnasmaa-Hirvikoski Päivi, lastenohjaaja

Paajanen Markus, vs. nuorisonohjaaja (alk. v. 2021)