Hautajaiset

Elämän rajallisuus kohtaa meidät kaikki vuorollaan. Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa elämän. Tyhjyyden tunne ja kysely kaiken tapahtuneen tarkoituksesta täyttää mielen. Surun keskellä kohtaamme asioita, joita on vaikea hyväksyä ja ymmärtää.

Läheisen kuoltua on omaisten tehtävä huolehtia vainajan hautaamisesta. Hautausjärjestelyissä on toivottavaa ottaa heti yhteys kirkkoherranvirastoon. Toimistosihteeri tai talouspäällikkö auttavat hautapaikan järjestelyissä sekä sopii omaisten kanssa siunausajasta ja -paikasta. Vainajan siunaaminen toimitetaan siunauskappelissa tai kirkossa, mutta myös haudalla siunaaminen on mahdollista.

Ennen hautaan siunaamista käydään papin kanssa toimituskeskustelu, jossa käydään läpi vainajan elämänvaiheita ja hänen jättämäänsä muistoa. Kun puhutaan läheisen ihmisen menetyksestä, olennaisia asioita ovat viimeiset vaiheet, yhdessä tehdyt arkisetkin asiat, monenlaiset tunteet ja muistot. Toimituskeskustelun aikana valitaan siunaustilaisuuden virret ja sovitaan siunaamisen ja muistotilaisuuden yksityiskohdat.

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa